دکتر ملیحه حسن زاده مفرد - هاى مديسين | آکادمی آموزش پزشکی
دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

درباره دکتر ملیحه حسن زاده مفرد

فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
متخصص زنان و زایمان

دوره ها