استعلام مدرک - هاى مديسين | آکادمی آموزش پزشکی

سامانه استعلام مدرک "هایمدیسین"

اعطا گواهی پایان دوره به منزله مجوز انجام مداخله درمانی در حوزه مربوط نبوده و متقاضی باید نسبت به دریافت مجوز قانونی بر اساس دستورالعملهای وزات بهداشت و درمان عمل نماید

جهت استعلام گواهینامه کارگاه آموزشی، فرم زیر را تکمیل نمایید

شماره تماس خود را وارد نموده و کلید جستجو را انتخاب نمایید.

[gravityview id='5289']